Preaload Image
مریم نوید جوی

مریم نوید جوی

معاون اجرایی

گروه آموزشی نويد ؛
حاصل کوشش صادقانه با تکیه بر دانش اعضای هیات علمی تراز اول است .
اولویت گروه آموزشی نويد ، ارتقای دانش عملی جامعه ء روان شناسی و مشاوره می باشد .

آزاد تپه رشی

آزاد تپه رشی

مدیر

گروه آموزشی نويد ؛
حاصل يک دهه تجربه ، اجرای دوره هاي آموزشي روان شناسي و مشاوره است .
براي گروه آموزشی نويد ، ارتباط با مخاطب در درجه ي اول اهميت قرار دارد .

دکتر مجید محمود علیلو

دکتر مجید محمود علیلو

عضو هیات علمی

توانايي سازمان دهي بي نظير ،
گروه آموزشی نويد را از اين حيث ممتاز نموده است ؛
از اين رو ، همکاري با گروه آموزشی نويد براي من بسيار خوش آيند است .

error: مشمول قانون کپی رایت !