Preaload Image
باز گشت
آزاد تپه رشی

آزاد تپه رشی

مدیر

گروه آموزشی نويد ؛
حاصل يک دهه تجربه ، اجرای دوره هاي آموزشي روان شناسي و مشاوره است .
براي گروه آموزشی نويد ، ارتباط با مخاطب در درجه ي اول اهميت قرار دارد .

error: مشمول قانون کپی رایت !