Preaload Image
باز گشت

دعوت به کار

دعوت به کار با گروه آموزشی نوید

گروه آموزشی نوید در نظر دارد از افراد صاحب ایده های برتر ، با موضوع " دوره های آموزشی " دعوت به کار نماید .
ایده های مورد نظر گروه آموزشی نوید و روش ارسال در خواست بررسی آن ها ، در ادامه به صورت کامل توضیح داده شده است .
موضوع ایده ها ( در صورت عدم تکرار ) ، مشمول قانون Copy right می باشند و حقوق آن برای صاحب ایده محفوظ است .
گروه آموزشی نوید

ارسال در خواست بررسی ایده

گروه آموزشی نوید ، یک گام تا نهایی شدن

برای ارسال در خواست ، لطفا وارد حساب کار بری شوید !
گروه آموزشی نوید در نظر دارد دوره های آموزشی خود را گسترش دهد .

در این راستا ، از اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی ( دارای درجه ی علمی استاد ) دعوت می شود که به عنوان عضو هیات علمی در گروه آموزشی نوید ، نسبت به تدریس در دوره های آموزشی این گروه اقدام به عمل آورند .
یکی از اهداف گروه آموزشی نوید ، حضور فعال در رسانه های اجتماعی می باشد .

از آن جا که تولید محتوای به روز و کار بردی یکی از عوامل مهم موفقیت در رسانه های اجتماعی است ؛ گروه آموزشی نوید در نظر دارد از افرادی که در زمینه های زیر صاحب ایده می باشند ، برای تولید محتوا ( با درج نام فرد صاحب ایده ) در رسانه های اجتماعی دعوت به عمل آورد :
1 . آزمون های روانی
2 . آموزش در روان شناسی و مشاوره
3 . پژوهش در روان شناسی و مشاوره
4 . روان درمانی
5 . مشاوره
جهت ارسال ایده برای گروه آموزشی نوید ، فرم در خواست بررسی ایده را با دقت تکمیل نمائید .

گروه آموزشی نوید ، در خواست بررسی ایده را در اسرع وقت باز بینی خواهد کرد و نتیجه را از طریق E - Mail به صاحب ایده ارائه خواهد داد .
گروه آموزشی نوید اختیار دارد نسبت به پذیرش یا رد یک ایده اقدام نماید ؛ لذا صرف ارسال در خواست بررسی ایده هیچ گونه حقی برای فرد صاحب ایده ایجاد نخواهد کرد .
error: مشمول قانون کپی رایت !