Preaload Image
باز گشت

گروه آموزشی نوید

یک گام تا نهایی شدن

5000
عضو
5
عضو هیات علمی
1000
دانش پژوه
2500
دوره های آموزشی

" زندگي اي که ارز يابي نشود ، ارزش زيستن ندارد "

Sigmund Freud

معرفی گروه آموزشی نوید

نويد ، یک گروه آموزشی است که زیر نظر مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید قرار دارد و در راستای اجرای دوره هاي آموزشي روان شناسي و مشاوره فعالیت می نماید . گروه آموزشی نوید از سال 1391 تا کنون ، حدود 2500 ساعت دوره ي آموزشي را در استان هاي شمال غرب بر گزار کرده و اکنون با تکيه بر 9 سال تجربه ي عملي در اين زمينه ، پا به عرصه ي آموزش مجازي گذاشته است .

با توجه به افزايش هزينه هاي بر گزاري دوره هاي آموزشي روان شناسي و مشاوره ( به صورت حضوري ) و نیز ضرورت وفق دادن دوره هاي آموزشي با فن آوري هاي به روز ، گروه آموزشي نوید به این نتیجه نایل شد که باید به شيوه اي نوين با مخاطب خود ارتباط بر قرار نمايد ؛ و اکنون به روز آمد ترين و نوين ترين روش آموزش غير حضوري در دنيا را ، پيش روي مخاطب خود قرار داده است .

معرفی دوره های آموزشی

گروه آموزشی نوید ، دوره هاي آموزشی روان شناسی و مشاوره را در قالب آموزش چند رسانه ای تهيه کرده است که به مرور ارائه خواهند شد . پس از ثبت نام در گروه آموزشي نويد و خريد هر يک از دوره هاي آموزشي ، دوره ء آموزشی خریداری شده در حساب کار بري فعال خواهد شد و امکان شرکت در آن دوره ء آموزشی وجود خواهد داشت . پس از شرکت در دوره ء آموزشی ، در صورت شرکت در آزمون طراحی شده و کسب نمره ی قبولی ، امکان در یافت گواهی شرکت در دوره ء آموزشی وجود خواهد داشت .

گروه آموزشی نوید ، اعتقاد دارد که در کنار آموزش چند رسانه ای ، بر گزاری دوره های آموزشی حضوری اجتناب نا پذیر است . در همین راستا در این تار نما ، امکان شرکت در دوره های آموزشی حضوری به صورت ثبت نام در بر نامه های آموزشی فراهم شده است .
گروه آموزشی نوید

اعضا ء گروه آموزشی نوید

برای آشنایی بیش تر با هر یک از اعضا ء گروه آموزشی نوید ، بر روی تصویر عضو مورد نظر Click نمائید .

error: مشمول قانون کپی رایت !