Preaload Image
باز گشت
(414)

مریم نوید جوی

معاون اجرایی

گروه آموزشی نويد ؛
حاصل کوشش صادقانه با تکیه بر دانش اعضای هیات علمی تراز اول است .
اولویت گروه آموزشی نويد ، ارتقای دانش عملی جامعه ء روان شناسی و مشاوره می باشد .

error: مشمول قانون کپی رایت !