Preaload Image

پاسخ به سوال های پر تکرار

در مورد دوره های آموزشی

خرید

روش های پر داخت در گروه آموزشی نوید به شیوه ای دقیق تعریف شده است ، لذا امکان دارد که این مشکل به صورت موقت رخ داده باشد .
در حالت عادی ، بعد از گذشت چند دقیقه امکان پر داخت سبد خرید فراهم خواهد شد .
رضایت کار بر برای گروه آموزشی نوید بسیار مهم است ؛ اما همان گونه که در بخش حفظ حریم خصوصی ، قوانین تار نما توضیح داده شده است ، صرفا در صورت انصراف از شرکت در بر نامه های آموزشی ، هزینه ء پر داخت شده عودت داده خواهد شد .
لذا در صورت خرید آموزش های چند رسانه ای یا شرکت در دوره های آموزشی ، امکان عودت هزینه ء پر داخت شده وجود ندارد .
در حال حاضر ، شرایط تهیه ی کوپن تخفیف ( به صورت مجزا ) وجود ندارد و صرفا امکان بهره مندی از تخفیف های ویژه - که در برخی از روز ها ارائه می شود - فراهم شده است .

دوره های آموزشی

امکان تغییر نام کار بری وجود ندارد ، اما این امکان فراهم شده است که مشخصه های حساب کار بری بر اساس مراحل زیر مورد باز بینی قرار گیرد :
1 . مراجعه به نوار ابزار ابتدا ء تار نما ،
2 . انتخاب نمایه ،
3 . مراجعه به نوار ابزار تنظیم .
1 . مراجعه به آخرین خبر نامه ء در یافت شده ،
2 . انتخاب گزینه ء زیر :
Un Subscribe یا لغو اشتراک
1 . مراجعه به نوار ابزار ابتدا ء تار نما ،
2 . انتخاب نمایه ،
3 . مراجعه به نوار ابزار تنظیم ،
4 . انتخاب رمز عبور .
غیر فعال بودن خرید از طریق Mobile یا Tablet
در صورتی که خرید از طریق Mobile یا Tablet دارای سیستم عامل i . O . S یا Android صورت گرفته باشد ، امکان دارد که دوره های آموزشی در حساب کار بری نشان داده نشود . در این صورت مقتضی است رسید خرید به نشانی E - Mail زیر ارسال شود تا دوره های آموزشی خریداری شده در اسرع وقت برای حساب کار بری فعال گردد :
Admin@TheWorkShop.Ir
E - Mail های متعدد
1 . در صورتی که از چند نشانی E - Mail به صورت هم زمان در حساب کار بری استفاده شود ،
یا 2 . در صورتی که از یک نشانی E - Mail هم زمان با حساب کار بری F . B یا حساب کار بری google در حساب کار بری استفاده می شود ،
دوره های آموزشی صرفا از طریق ورود به حساب کار بری به وسیله ی نشانی E - Mail - که به وسیله ی آن فر آیند ثبت نام صورت گرفته است - قابل مشاهده خواهند بود .

سوال دیگری دارید ؟

    error: مشمول قانون کپی رایت !