Preaload Image
باز گشت

پاسخ به سوال های پر تکرار

در مورد دوره های آموزشی

خرید

روش های پر داخت در گروه آموزشی نوید به شیوه ای دقیق تعریف شده است ، لذا امکان دارد که این مشکل به صورت موقت رخ داده باشد .
در حالت عادی ، بعد از گذشت چند دقیقه امکان پر داخت سبد خرید فراهم خواهد شد .
رضایت کار بر برای گروه آموزشی نوید بسیار مهم است ؛ اما همان گونه که در بخش حفظ حریم خصوصی ، قوانین تار نما توضیح داده شده است ، صرفا در صورت انصراف از شرکت در بر نامه های آموزشی ، هزینه ء پر داخت شده عودت داده خواهد شد .
لذا در صورت خرید آموزش های چند رسانه ای یا شرکت در دوره های آموزشی ، امکان عودت هزینه ء پر داخت شده وجود ندارد .
در حال حاضر ، شرایط تهیه ی کوپن تخفیف ( به صورت مجزا ) وجود ندارد و صرفا امکان بهره مندی از تخفیف های ویژه - که در برخی از روز ها ارائه می شود - فراهم شده است .

دوره های آموزشی

امکان تغییر نام کار بری وجود ندارد ، اما این امکان فراهم شده است که مشخصه های حساب کار بری بر اساس مراحل زیر مورد باز بینی قرار گیرد :
1 . مراجعه به نوار ابزار ابتدا ء تار نما ،
2 . انتخاب نمایه ،
3 . مراجعه به نوار ابزار تنظیم .
1 . مراجعه به آخرین خبر نامه ء در یافت شده ،
2 . انتخاب گزینه ء زیر :
Un Subscribe یا لغو اشتراک
1 . مراجعه به نوار ابزار ابتدا ء تار نما ،
2 . انتخاب نمایه ،
3 . مراجعه به نوار ابزار تنظیم ،
4 . انتخاب رمز عبور .
غیر فعال بودن خرید از طریق Mobile یا Tablet
در صورتی که خرید از طریق Mobile یا Tablet دارای سیستم عامل i . O . S یا Android صورت گرفته باشد ، امکان دارد که دوره های آموزشی در حساب کار بری نشان داده نشود . در این صورت مقتضی است رسید خرید به نشانی E - Mail زیر ارسال شود تا دوره های آموزشی خریداری شده در اسرع وقت برای حساب کار بری فعال گردد :
Admin@TheWorkShop.Ir
E - Mail های متعدد
1 . در صورتی که از چند نشانی E - Mail به صورت هم زمان در حساب کار بری استفاده شود ،
یا 2 . در صورتی که از یک نشانی E - Mail هم زمان با حساب کار بری F . B یا حساب کار بری google در حساب کار بری استفاده می شود ،
دوره های آموزشی صرفا از طریق ورود به حساب کار بری به وسیله ی نشانی E - Mail - که به وسیله ی آن فر آیند ثبت نام صورت گرفته است - قابل مشاهده خواهند بود .

سوال دیگری دارید ؟

    error: مشمول قانون کپی رایت !