Preaload Image
باز گشت

ثبت نام در دوره های آموزشی روان شناسی و مشاوره

یکی از چالش های بسیار مهم بر گزاری دوره های آموزشی در زمان ثبت نام شروع می شود ؛ تجربه ی حرفه ای گروه آموزشی نوید در طول یک دهه بر گزاری دوره های آموزشی روان شناسی و مشاوره بیان گر این موضوع است که افراد متقاضی شرکت در دوره ی آموزشی تمایل دارند تا در اسرع وقت از جزئیات آن مطلع شوند ، از سوی دیگر ، مجموعه های متصدی بر گزاری دوره های آموزشی روان شناسی و مشاوره ، به علت محدودیت منابع انسانی ، امکان پاسخ گویی سریع به این انتظار افراد متقاضی را ندارند .

چه باید کرد ؟

گروه آموزشی نوید یک فرم حرفه ای برای ثبت نام در دوره های آموزشی روان شناسی و مشاوره فراهم نموده است تا با افراد متقاضی شرکت در دوره ی آموزشی بر حسب زمانی که امکان پاسخ گویی فراهم می باشد ، تماس گرفته شود و در این فرصت مناسب ، جزئیات مربوط به دوره ی آموزشی برای افراد متقاضی شرکت در دوره ی آموزشی به صورت کامل توضیح داده شود .

پس از تکمیل فرم ثبت نام ، یک پیام کوتاه که بیان گر تائید تکمیل آن می باشد ، برای افراد متقاضی شرکت در دوره ی آموزشی ارسال خواهد شد و در همان روز ( و یا حد اکثر تا 24 ساعت ) از جانب واحد ثبت نام گروه آموزشی نوید تماس گرفته خواهد شد .

فرم ثبت نام در دوره های آموزشی

تجربه ی یک حس خوب !

دوره های آموزشی روان شناسی و مشاوره ، فرم ثبت نام

یک قدم تا ثبت نام

فرم ثبت نام
در دوره های آموزشی

  متقاضی ثبت نام در دوره ی آموزشی :

  روش ترجیحی جهت شرکت در دوره ی آموزشی

  زمان ترجیحی جهت پاسخ گویی :

  دوره های آموزشی محبوب

  یک نظر ارائه نمائید

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  error: مشمول قانون کپی رایت !