Preaload Image
باز گشت
به احتمال زیاد ، برای پیدا کردن روان شناس و مشاور خوب در ارومیه سعی کرده اید که نوشته های زیادی را در شبکه های اجتماعی مختلف بررسی کنید و یا به سامانه های معرف خدمات بهداشتی مراجعه نمایید ؛ شاید هم با احتیاط از برخی از افراد دارای تخصص در این زمینه کمک گرفته باشید اما به نظر می رسد هم چنان تردید وجود دارد که مشکل اصلی خود را نزد چه کسی مطرح کنید .

روان شناس و مشاور خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

مجوز فعالیت

اگر چه مجوز فعالیت ، لزوما داشتن حد اکثر صلاحیت حرفه ای را تائید نمی کند اما داشتن پروانه ی اشتغال برای فعالیت در زمینه های روان شناسی و مشاوره ( آموزش ، روان درمانی و مشاوره ) ضروری است ؛ برای مثال ، بعضی از افراد در حین رانندگی ، دست و فر مان خوبی دارند اما برخی دیگر نه ، ولی هر راننده ای باید گواهی نامه ی رانندگی داشته باشد . طبق ماده ی 3 قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ( مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1382 ) ؛ تعيين حدود صلاحيت هاي تخصصي ، صدور شماره ی عضویت و صدور پروانه ی كار برای اعضاي سازمان نظام روان شناسی و مشاوره بر عهده ی این سازمان می باشد ؛ پس ضروری به نظر می رسد قبل از هر گونه فعالیت ، یک روان شناس یا مشاور ، پروانه ی اشتغال را از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره اخذ کرده باشد و صرف تحصیل در یکی از گرایش های روان شناسی و مشاوره برای ارائه ی خدمات در این حوزه کافی نمی باشد .

از کجا مشخص می شود که روان شناس یا مشاور مورد نظر ، پروانه ی اشتغال دارد ؟

کار سختی نیست ، اسامی افراد دارای پروانه ی اشتغال در سامانه ی رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره درج شده است و از طریق این پیوند ، می توانید به این فهرست دست رسی داشته باشید . همین طور می توانید زمان مراجعه به روان شناس و مشاور از او بخواهید که پروانه ی اشتغال خود را به شما نشان دهد ، به صورت معمول افراد دارای مجوز فعالیت ، پروانه ی اشتغال خود را با افتخار در محل کار نصب می کنند و از نمایش آن در معرض عموم امتناع نخواهند کرد . داشتن یک تابلو با آرم رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره - که نمونه ی آن در ادامه ی این مطلب ارائه می شود - می تواند خیال شما را از این بابت راحت کند . هر گونه امتناع ورزیدن از ارائه ی پر وانه ی فعالیت و یا مِنّ و مِن کردن در پاسخ به در خواست خود را جدی بگیرد .

روان شناس و مشاور خوب در ارومیهنمونه ی تابلو با آرم رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

اخلاق حرفه ای

یک روان شناس و مشاور خوب ، به رعایت اصول اخلاق حرفه ای متعهد می باشد ؛ یعنی :
- از مراجعه کننده هزینه ی اضافی در خواست نمی کند ،
- جلسه را سر موقع شروع می کند و آن را در زمان مقرر به پایان می رساند ،
- از بر قراری هر گونه رفتار غیر معمول ، مانند صمیمت بیش از حد خود داری می کند ؛ مراجعه کننده را با نام کوچک صدا نمی زند ، بیش از حد معمول نزدیک به مراجعه کننده نمی نشیند ، از بر قراری ارتباط فیزیکی با مراجعه کننده اجتناب می نماید ، خارج از جلسه با مراجعه کننده دیدار نمی کند ،
- و . . .

اعتبار

یک روان شناس و مشاور خوب ، اعتبار زیادی از سابقه ی فعالیت قبلی خود به دست آورده است و این باز خورد مثبت را به صورت مستمر از افراد مراجعه کننده در یافت می کند .

تخصص

یک روان شناس یا مشاور نمی تواند به صورت هم زمان در کلیه ی حیطه های تخصصی صاحب نظر باشد ؛
- روان شناس بالینی در مورد تشخیص و درمان اختلال های روانی با روش روان درمانی به فعالیت می پر دازد ،
- روان شناس تربیتی مسائل تحصیلی دانش آموزان را بررسی می کند و با روش درمان گری آموزشی آن را بر طرف می سازد ،
- روان شناس کودکان استثنایی ، کودکان با نیاز های ویژه را شناسایی می کند و در زمینه های مقتضی ، به آن ها آموزش های مورد نظر را ارائه می دهد ،
- مشاور بر اساس گرایش تخصصی خود ( تحصیلی ، شغلی یا خانواده ) ، راهنمایی مقتضی را به افراد مراجعه کننده ارائه می دهد .
- و . . .

راز داری

از آن جا که شما قرار است خصوصی ترین مسائل زندگی خود را با روان شناس و مشاور در میان بگذارید ، بسیار مهم است که به یک شخص قابل اعتماد مراجعه نمائید .

صداقت

یک روان شناس و مشاور خوب با مراجعه کننده به صورت صادقانه بر خورد می کند و شما این صداقت را با تمام وجود احساس خواهید نمود ؛ به عنوان مثال ، وقتی که بفهمد که نمی تواند به شما کمک کند ، توصیه خواهد کرد به فردی دیگر که در زمینه ی مورد نظر دارای تخصص است ، مراجعه نمائید .

 

روان شناس و مشاور خوب در ارومیه

اخلاق حرفه ای ، اعتبار ، تخصص ، راز داری و صداقت ، پنج رکن اساسی برای روان شناس و مشاور خوب به حساب می آیند .

روان شناس و مشاور خوب در ارومیه

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید

مدیر فنی مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید ، یک روان شناس بالینی به نام آقای آزاد تپه رشی - عضو انجمن روان شناسی آمریکا ( APA ) - می باشد و در کنار پذیرش حضوری افراد مراجعه کننده ، به صورت غیر حضوری برای افراد فارسی زبان در سراسر دنیا خدمات روان شناسی و مشاوره را ارائه می دهد . تخصص آقای آزاد تپه رشی ، روان درمانی اختلال های هیجانی ( اضطراب ، افسردگی و وسواس ) می باشد . برای آشنایی بیش تر ، می توانید به پیوند مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید مراجعه نمائید . این مرکز دارای نوبت دهی On Line است که امکان تعیین زمان بندی مراجعه را فراهم نموده است .

آزاد تپه رشی

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید

آزاد تپه رشی

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی برگ زندگی

مدیر فنی مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی برگ زندگی آقای میلاد جعفر پور رضایی - عضو انجمن روان شناسی ایران - می باشد . تخصص آقای میلاد جعفر پور رضائی ، روان درمانی رفتاری اختلال های دوره ی کودکی ( اختلال های یاد گیری ، اختلال بیش فعالی / عدم تمرکز ، اختلال سلوک و . . . ) می باشد . برای آشنایی بیش تر ، می توانید به پیوند مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی برگ زندگی مراجعه نمائید .

میلاد جعفر پور رضائی

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی برگ زندگی

میلاد جعفر پور رضائی

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی آنام

مدیر فنی مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی آنام آقای رامین رحیمی - عضو انجمن هیپنو تیزم بالینی ایران - می باشد . تخصص آقای رامین رحیمی ، روان درمانی رفتاری اختلال های دوره ی کودکی ( اختلال های یاد گیری ، اختلال بیش فعالی / عدم تمرکز ، اختلال سلوک و . . . ) می باشد و در زمینه ی اختلال های زنا شویی نیز خدمات روان درمانی را ارائه می دهد . برای آشنایی بیش تر ، می توانید به پیوند مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی آنام مراجعه نمائید .

رامین رحیمی

مرکز مشاوره و ارائه ء خدمات روان شناسی آن لام

گروه آموزشی نوید

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی اندیشه ی مهر

مدیر فنی مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی اندیشه ی مهر آقای دکتر مجید محمود علیلو - رئیس شورای استانی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی استان آذر بایجان شرقی - می باشد . تخصص آقای دکتر مجید محمود علیلو ، روان درمانی اختلال های هیجانی ( اضطراب ، افسردگی و وسواس ) می باشد و در زمینه ی اختلال های زنا شویی نیز خدمات روان درمانی را ارائه می دهد . برای آشنایی بیش تر ، می توانید به پیوند مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی اندیشه ی مهر مراجعه نمائید .

دکتر مجید محمود علیلو

مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی اندیشه ی مهر

دکتر مجید محمود علیلو

یک نظر ارائه نمائید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: مشمول قانون کپی رایت !