آزاد تپه رشی

آزاد تپه رشی
روان شناس بالینی و مشاور

  • مدرک کار شناسی در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز
  • مدرک کار شناسی ارشد در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز
  • دارای گواهی تخصصی جامع کار آموزی و کار ورزی زیر نظر مجید محمود علی لو
  • دارای گواهی معتبر شرکت در دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره
  • دارای پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی
    از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی
  • دارای پروانه ی تخصصی و حرفه ای روان شناسی بالینی
    از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

بیش تر بخوانید   . . .

7
پژوهش
6
تدریس
103
دوره های آموزشی
2500
مراجع

مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی

زیر نظر کادر مجرب روان شناس بالینی ؛
با تعیین وقت قبلی

چرا ؟ مرکز مشاوره نوید

” زندگی که ارز یابی نشود ، ارزش زیستن ندارد . ”
Sigmund Freud

103
دوره های آموزشی
10
سال تجربه
10000
مشاوره

پاسخ یک سوال !

پاسخ یک سوال !

سوال مهمی که قبل از مراجعه مطرح می شود ، این است که " آیا مشکلی که با آن رو به رو شده ام ، بر طرف خواهد شد " ؟

در دنیای پر شتاب امروز ، رو به رو شدن با برخی از مسائل اجتناب نا پذیر است ؛ مرکز مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی نوید ، زیر نظر کادر مجرب روان شناس بالینی و با کوله باری از تجربه سعی خواهد کرد تا در شرایط سخت زندگی در کنار شما قرار داشته باشد .

نوبت دهی

icon1_new

کیفیت زندگی

آیا فکر می کنید به تجربه ی هیجان های مثبت بیش تری در زندگی خود نیاز دارید ؟
icon4_new

روابط بین فردی

آیا در نظر دارید که تعامل های اجتماعی غنی تری را در طول زندگی خود تجربه نمائید ؟
icon3_new

پیش رفت

آیا به این نتیجه رسیده اید که از نظر تحصیلی یا شغلی به راهنمایی های یک فرد دارای تخصص نیاز دارید ؟
icon2_new

بر نامه ریزی

آیا در نظر دارید در مسیر رسیدن به هدف های زندگی خود ، با شتاب بیش تری حرکت نمائید ؟
logo-samandehi

4 روش نوبت دهی

4 روش نوبت دهی
نوبت دهی برای مشاوره به روش حضوری
مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی در یک محیط آرام تجربه کنید ؛
این امکان برای افرادی که شرایط مراجعه به صورت حضوری را دارند ، فراهم شده است . کافی است پیوند زیر را انتخاب فر مائید و در صفحه ای که ظاهر خواهد شد ، گزینه ی مشاوره به روش حضوری را انتخاب نمائید .

بیش تر بدانید

نوبت دهی برای مشاوره به روش On Line از طریق تلفن
مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی را با آرامش خاطر تجربه کنید ؛
این امکان برای افرادی که شرایط مراجعه ی حضوری را ندارند ، فراهم شده است ؛ در هر کجای کشور که حضور دارید ، کافی است پیوند زیر را انتخاب فر مائید و در صفحه ای که ظاهر خواهد شد ، گزینه ی نوبت مکالمه را انتخاب نمائید .

بیش تر بدانید

نوبت دهی برای مشاوره به روش On Line از طریق نرم افزار Snap Doctor
مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی را با آرامش خاطر تجربه نمائید ؛
این امکان برای افرادی که شرایط مراجعه ی حضوری را ندارند ، فراهم شده است ؛ در هر کجای کشور که حضور دارید ، کافی است پیوند زیر را انتخاب فر مائید و در صفحه ای که ظاهر خواهد شد ، گزینه ی مشاوره از طریق تلفن را انتخاب نمائید .

بیش تر بدانید

نوبت دهی برای مشاوره به روش On Line از طریق رسانه های اجتماعی
مشاوره و ارائه ی خدمات روان شناسی را با آرامش خاطر تجربه نمائید ؛
این امکان برای افرادی که شرایط مراجعه ی حضوری را ندارند ، فراهم شده است ؛ در هر کجای جهان که حضور دارید ، کافی است پیوند زیر را انتخاب نمائید و در صفحه ای که ظاهر خواهد شد ، گزینه ی مشاوره به روش غیر حضوری را انتخاب نمائید .

بیش تر بدانید