Preaload Image
باز گشت

دکتر حبیب الله قاسم زاده

دكتر حبيب ‌الله قاسم زاده در سال 1323 در ماكو متولد شدند . ايشان در سال 1329 تحصيلات خود را در مقطع ابتدايي در دبستان حافظ  شوط آغاز کردند و پس از پایان تحصیل در این مقطع ، تحصيلات خود را در مقطع متوسطه در دبير ستان خسروي خوی سپری نمودند و در سال 1342 موفق به اخذ مدرك ديپلم شدند . دكتر حبيب ‌الله قاسم زاده در سال 1343 تحصیل در رشته ی روان شناسي را در دانش گاه تهران آغاز كردند و در سال 1347 فارغ التحصيل و به در یافت مدرک کار شناسی نایل شدند . ایشان در سال 1352 از دانشگاه وندر بيلت ایالات متحده ی آمريكا در مقطع فوق ليسانس رشته ی روان شناسي فارغ التحصیل شدند و در سال 1355 تحصيل خود را در مقطع دکتری تخصصی رشته ی روان شناسي همان دانش گاه با دفاع از رساله ی خود تحت عنوان  A Multivariate Analysis of Depression in Children به پايان رساندند و سپس به ایران مراجعت نمودند . دکتر حبیب الله قاسم زاده هم اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاد تمام ( Full Professor ) گروه روان پزشكي در مرکز روان شناسي بالینی بيمار ستان روزبه دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی تهران مشغول به فعالیت مي باشند .
گرایش تخصصی دکتر حبیب الله قاسم زاده در زمینه های درمان رو یا رویی وسواس ، درمان وسواس مو کنی ، پر دازش طرحواره ای و فر آیند Schematic Processing And Change Process ، پر دازش استعاره ای ، ادبیّات و روان شناسی و شناخت ، رفتار و فرهنگ می باشد . هم چنین علایق پژوهشی ایشان در زمینه های پردازش استعاره ای و شناخت ، ادبیّات و روان شناسی ، کار برد آزمون بندر گشتالت ، نورو پسیکو لوژی زبان ، تفکّر و زبان ، باز نمایی ذهنی ، ذهن روایی و شناخت ، رفتار و فرهنگ می باشد .
دکتر حبیب الله قاسم زاده كلينيك رفتاري – شناختی درمان گاه بیمار ستان روز به دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی تهران را که نخستين كلينيك رفتاري – شناختی در کشور می باشد راه اندازی کرده و در فراهم کردن مقدّمات تأسيس مركز مطالعات رفتار و شناخت نقش به سزایی داشته اند . عضويّت در شوراي سر پرستي ، عضويّت در شوراي آموزشي ، عضويّت در شوراي اجرایی ، عضويّت و دبيري در شوراي پژوهشي ، سر پرستی و دبيري در شوراي مركزی روان شناسي باليني ، سر پرستی كلينيك رفتاري – شناختی ، عضويّت در كميته ی برنامه ‌ريزی كادر ، عضويّت در كميته ی ارزش يابي و افزايش كيفیّت‌ و كميّت و عضويّت در كميته ی كتاب خانه و   . . .   از جمله مسئولیت های اجرایی ایشان در بیمار ستان روز به دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی تهران می باشد .

CBT

عضويّت در APA ، عضويّت در هيئت تحريريه ی مجلّه ی International Journal Of Rehabilitation & Health ، عضويّت در هیات ممتحنه و ارزش يابي رشته ی روان‌شناسي باليني در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، عضويّت در هيئت مؤسّس و نخستين هيئت مديره ی انجمن روان شناسي ايران ، عضویت در شوراي عالي مركز تحقيقات روان پزشكي و روان شناسي دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی تهران و   . . .   از جمله ی سایر فعالیت های اجرایی دکتر حبیب الله قاسم زاده می باشد . هم چنین ایشان در برنامه ريزی برای راه اندازی دوره ی دكترای تخصصی روان شناسی بالينی با گرايش شناختی نقش به سزایی داشته اند .
دكتر حبيب ‌الله قاسم زاده از حدود یک دهه ی پیش در بیمار ستان روز به دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی تهران با گروهی از دانش جویان خود ، حلقه‌ای برای پژوهش های بنیادین در حوزه علوم اعصاب شناختی  تأسیس کرده اند . این حلقه از سال ۱۳۸۷ تا کنون سخن رانی های زیادی بر گزار کرده است ،  به این ترتیب که :
 • سخن رانی درباره ی موضوعی بوده است که محقق ، خود در آن باره به تحقیق و نظریه سازی پرداخته و به نتایجی هر چند اولیه ، دست یافته لذا اصالت در تفکر و تحقیق ، هدف اصلی دراین باره بوده است .
 • این سخن رانی حتماً به شکل مکتوب و با رعایت کلیه ی موازین و جوانب مقاله نویسی تنظیم شده است .
 • هر سخن رانی ، حداقل از جانب یک فرد صاحب نظر ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .
 • نویسنده پس از در جریان نقد قرار گرفتن ، اگر پاسخی درآن باره دارد آن را هم در مقاله ی خود منظور نموده است .
دکتر حبیب الله قاسم زاده در طی سال های پر بار فعالیت خود آموزش و راهنمایی پایان نامه های بسیاری از اساتید روان شناسی و روان پزشکی حال حاضر را بر عهده داشته است ؛ دکتر لادن فتی ، دکتر بنفشه غرائی ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر علی عیسی زادگان و   . . .   از دانشجویان ایشان بوده اند .
در این جا نام برخی از کتاب های دکتر حبیب الله قاسم زاده آورده می شود :
 • استعاره و شناخت ( تالیف ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • شناخت و عاطفه ؛ جنبه های بالینی و اجتماعی : مقاله های ارایه شده در شانزدهمین سمینار میان دانش گاهی سیستم های هوش مند ( تالیف ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • مغز، شناخت و رفتار : مجموعه ی نخست از سلسله سخن رانی های ارایه شده در سمینار های مغز ، شناخت و رفتار در  بیمار ستان روز به ( تالیف ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • نورو پسیکو لوژی شناختی ( تالیف ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • رفتاردرمانی : زمینه ، دور نما و مسائل ( تالیف ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • روان شناسی ویگو تسکی ، سیر و تحول اندیشه ها ( تالیف ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • گزیده هایی از آثار پیش گامان روان شناسی علمی در ایران ( تالیف ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • رفتار درمانی شناختی برای بیماری های شدید روانی ( مقدمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • اندیشه و زبان ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • زبان و شناخت ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • دوره ی دو جلدی رفتار درمانی شناختی ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • جهان گمشده و جهان باز یافته ( تاریخ چه ی یک جراحت مغزی ) ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • خلوت گه سایه ها : روان شناسی هنر و سیر و تحول اندیشه های ویگو تسکی ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • مقدمه ای بر ماهیت و فر آیند پرسش گری در پژوهش های روان شناسی ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • آموزش درمان رفتاری – شناختی  ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • شگفتی های ذهن و حافظه ( کتابی کوچک درباره ی حافظه ای بزرگ ) ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • اختلال وسواس : جدید ترین راهبرد های ارز یابی و درمانی ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • رشد و تحول شناختی : مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت  ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • تكوين ذهن  ( ترجمه ) ، انتشارات ارجمند ؛
 • فعّاليّت هاي عالي قشر مخ  ( ترجمه ) ، انتشارات انزلی ؛
 • آسيب شناسي عضوي مغز و آزمون بندر گشتالت ( ترجمه ) ، انتشارات رشد ؛
 • هراس و آسيمگي ( ترجمه ) ، انتشارات دانش گاه صنعتی امیر کبیر ؛
تخلیص :
 • AdinehBook.Com
 • Alef.IR
 • Medicine.TUMS.AC.IR
error: مشمول قانون کپی رایت !