Preaload Image
نمایش 1-10 از 69 نتیجه
کار آمدی هیجان در روان درمانی

کار آمدی هیجان در روان درمانی

2022 , May 14
0

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : نظم بخشی هیجان ذهن آگاهی روان درمانی رفتاری دیالکتیک در اختلال های هیجانی ؛ شامل : اختلال های خوردن اختلال شخصیت مرزی اختلال شخصیت نمایشی گواهی نامه  پس از پایان دوره ی آموزشی – در صورت شرکت در درس های ارائه شده – گواهی شرکت در دوره ی آموزشی ارائه خواهد شد . چه چیزی به دست خواهم آورد ؟ تجربه ی یاد گیری کار بردی …

روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت

روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت

2022 , May 9
0

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت در اختلال های هیجانی ؛ شامل : اختلال های اضطرابی اختلال های افسردگی اختلال های طیف وسواس اختلال های مرتبط با فشار گواهی نامه  پس از پایان دوره ی آموزشی – در صورت شرکت در درس های ارائه شده – گواهی شرکت در دوره ی آموزشی ارائه خواهد شد . چه چیزی به دست خواهم آورد ؟ تجربه ی یاد …

آسیب شناسی روانی اختلال های روانی

آسیب شناسی روانی اختلال های روانی

2020 , July 10
0

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : آسیب شناسی روانی اختلال های روانی سابقه ی تاریخی اختلال های روانی سبب شناسی اختلال های روانی طبقه بندی اختلال های روانی نشانه شناسی بالینی اختلال های روانی بر اساس ویرایش نهایی طبقه بندی آماری و تشخیصی اختلال های روانی گواهی نامه  پس از پایان دوره ی آموزشی – در صورت کسب نمره ی قبولی در آزمون طراحی شده – گواهی شرکت در دوره ی آموزشی …

تربیت روان درمان گر رفتاری - شناختی

تربیت روان درمان گر رفتاری – شناختی

2020 , April 23
0

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : مصاحبه ی تشخیصی و نشانه شناسی بالینی اختلال های روانی آزمون های روانی آسیب شناسی روانی و روان درمانی رفتاری – شناختی اختلال های هیجانی ؛ شامل : اختلال های اضطرابی اختلال های افسردگی اختلال های طیف وسواس گواهی نامه  پس از پایان دوره ی آموزشی – در صورت شرکت در درس های ارائه شده – گواهی شرکت در دوره ی آموزشی ارائه خواهد شد . چه …

error: مشمول قانون کپی رایت !